Mangán

25
Mn
Skupina
7
Perióda
4
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
25
25
30
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
25
Atómová hmotnosť
54,938045
Hmotnostné číslo
55
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word magnes, magnet, from magnetic properties of pyrolusite
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
Elektróny v obale
2, 8, 13, 2
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
7,44 g/cm3
Teplota topenia
1519,15 K | 1246 °C | 2274,8 °F
Teplota varu
2334,15 K | 2061 °C | 3741,8 °F
Skupenské teplo topenia
13,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
220 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,479 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,11%
Množstvo vo vesmíre
0,0008%
Small
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Small pieces of manganese
Registračné číslo CAS
7439-96-5
PubChem CID Number
23930
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
127 pm
Kovalentný polomer
139 pm
Elektronegativita
1,55 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,434 eV
Atómový objem
7,4 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0782 W/cm·K
Oxidačné stavy
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aplikácie
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
55Mn
Nestabilné izotopy
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn