Kobalt

27
Co
Skupina
9
Perióda
4
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
27
27
32
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
27
Atómová hmotnosť
58,933195
Hmotnostné číslo
59
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Sivá
Rádioaktívny
Nie
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
Elektróny v obale
2, 8, 15, 2
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
8,86 g/cm3
Teplota topenia
1768,15 K | 1495 °C | 2723 °F
Teplota varu
3200,15 K | 2927 °C | 5300,6 °F
Skupenské teplo topenia
16,2 kJ/mol
Skupenské teplo varu
375 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,421 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,003%
Množstvo vo vesmíre
0,0003%
Pure
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
Registračné číslo CAS
7440-48-4
PubChem CID Number
104730
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
125 pm
Kovalentný polomer
126 pm
Elektronegativita
1,88 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,881 eV
Atómový objem
6,7 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1, 2, 3, 4, 5
Aplikácie
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
59Co
Nestabilné izotopy
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co