Meď

29
Cu
Skupina
11
Perióda
4
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
29
29
35
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
29
Atómová hmotnosť
63,546
Hmotnostné číslo
64
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Medená
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 1
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
8,96 g/cm3
Teplota topenia
1357,75 K | 1084,6 °C | 1984,28 °F
Teplota varu
2835,15 K | 2562 °C | 4643,6 °F
Skupenské teplo topenia
13,1 kJ/mol
Skupenské teplo varu
300 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,385 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0068%
Množstvo vo vesmíre
6×10-6%
Macro
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
Registračné číslo CAS
7440-50-8
PubChem CID Number
23978
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
128 pm
Kovalentný polomer
132 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,7264 eV
Atómový objem
7,1 cm3/mol
Tepelná vodivosť
4,01 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2, 3, 4
Aplikácie
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
Cooking acidic food in copper pots can cause toxicity
Izotopy
Stabilné izotopy
63Cu, 65Cu
Nestabilné izotopy
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu