Zinok

30
Zn
Skupina
12
Perióda
4
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
30
30
35
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
30
Atómová hmotnosť
65,38
Hmotnostné číslo
65
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Bridlicovo šedá
Rádioaktívny
Nie
From the German word Zink, of obscure origin
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 2
Elektrónová konfigurácia
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
7,134 g/cm3
Teplota topenia
692,68 K | 419,53 °C | 787,15 °F
Teplota varu
1180,15 K | 907 °C | 1664,6 °F
Skupenské teplo topenia
7,35 kJ/mol
Skupenské teplo varu
119 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,388 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0078%
Množstvo vo vesmíre
0,00003%
A
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
A sheet of zinc
Registračné číslo CAS
7440-66-6
PubChem CID Number
23994
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
134 pm
Kovalentný polomer
122 pm
Elektronegativita
1,65 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
9,3942 eV
Atómový objem
9,2 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,16 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2
Aplikácie
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinc is not considered to be particularly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
Nestabilné izotopy
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn