Stroncium

38
Sr
Skupina
2
Perióda
5
Orbitál
s
Protóny
Elektróny
Neutróny
38
38
50
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
38
Atómová hmotnosť
87,62
Hmotnostné číslo
88
Kategória
Kovy alkalických zemín
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Named after Strontian, a town in Scotland
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Strontium was recognized as a new element in 1790 when Adair Crawford and his colleague William Cruickshank analyzed a mineral sample from a lead mine near Strontian, Scotland.

The element was eventually isolated by Sir Humphry Davy in 1808.

The isolation was done by the electrolysis of a mixture containing strontium chloride and mercuric oxide.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 5s2
Sr
Strontium metal turns yellow when exposed to air
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
2,64 g/cm3
Teplota topenia
1050,15 K | 777 °C | 1430,6 °F
Teplota varu
1655,15 K | 1382 °C | 2519,6 °F
Skupenské teplo topenia
8 kJ/mol
Skupenské teplo varu
137 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,301 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,036%
Množstvo vo vesmíre
4×10-6%
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
The chemical element strontium as a synthetic made crystals, sealed under argon in a glas ampoule
Registračné číslo CAS
7440-24-6
PubChem CID Number
5359327
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
215 pm
Kovalentný polomer
195 pm
Elektronegativita
0,95 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,6949 eV
Atómový objem
33,7 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,353 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2
Aplikácie
The primary use for strontium is in glass for color television cathode ray tubes.

Strontium salts are used in flares and fireworks for a crimson color.

Strontium chloride is used in toothpaste for sensitive teeth.

Strontium oxide is used to improve the quality of pottery glazes.
Strontium's non-radioactive isotopes are considered non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
84Sr, 86Sr, 87Sr, 88Sr
Nestabilné izotopy
73Sr, 74Sr, 75Sr, 76Sr, 77Sr, 78Sr, 79Sr, 80Sr, 81Sr, 82Sr, 83Sr, 85Sr, 89Sr, 90Sr, 91Sr, 92Sr, 93Sr, 94Sr, 95Sr, 96Sr, 97Sr, 98Sr, 99Sr, 100Sr, 101Sr, 102Sr, 103Sr, 104Sr, 105Sr