Ytrium

39
Y
Skupina
3
Perióda
5
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
39
39
50
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
39
Atómová hmotnosť
88,90585
Hmotnostné číslo
89
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Named after Ytterby, a village in Sweden near Vauxholm
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
In 1787, Carl Axel Arrhenius found a new mineral near Ytterby in Sweden and named it ytterbite, after the village.

Johan Gadolin discovered yttrium's oxide in Arrhenius' sample in 1789, and Anders Gustaf Ekeberg named the new oxide yttria.

Elemental yttrium was first isolated in 1828 by Friedrich Wöhler.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d1 5s2
Y
Finely divided yttrium is very unstable in air
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
4,469 g/cm3
Teplota topenia
1799,15 K | 1526 °C | 2778,8 °F
Teplota varu
3609,15 K | 3336 °C | 6036,8 °F
Skupenské teplo topenia
11,4 kJ/mol
Skupenské teplo varu
380 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,298 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0029%
Množstvo vo vesmíre
7×10-7%
High
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity yttrium
Registračné číslo CAS
7440-65-5
PubChem CID Number
23993
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
180 pm
Kovalentný polomer
190 pm
Elektronegativita
1,22 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,2173 eV
Atómový objem
19,8 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,172 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2, 3
Aplikácie
Yttrium is often used in alloys, increasing the strength of aluminum and magnesium alloys.

Yttrium is one of the elements used to make the red color in CRT televisions.

It is also used as a deoxidizer for non-ferrous metals such as vanadium.

Yttrium can be used in laser systems and as a catalyst for ethylene polymerization reactions.
Exposure to yttrium compounds in humans may cause lung disease
Izotopy
Stabilné izotopy
89Y
Nestabilné izotopy
76Y, 77Y, 78Y, 79Y, 80Y, 81Y, 82Y, 83Y, 84Y, 85Y, 86Y, 87Y, 88Y, 90Y, 91Y, 92Y, 93Y, 94Y, 95Y, 96Y, 97Y, 98Y, 99Y, 100Y, 101Y, 102Y, 103Y, 104Y, 105Y, 106Y, 107Y, 108Y