Molybdén

42
Mo
Skupina
6
Perióda
5
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
42
42
54
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
42
Atómová hmotnosť
95,96
Hmotnostné číslo
96
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Sivá
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word molybdo, lead
Kryštálová sústava
Centrovaný kockový
História
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 13, 1
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
10,22 g/cm3
Teplota topenia
2896,15 K | 2623 °C | 4753,4 °F
Teplota varu
4912,15 K | 4639 °C | 8382,2 °F
Skupenské teplo topenia
36 kJ/mol
Skupenské teplo varu
600 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,251 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00011%
Množstvo vo vesmíre
5×10-7%
Molybdenum
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
Registračné číslo CAS
7439-98-7
PubChem CID Number
23932
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
139 pm
Kovalentný polomer
154 pm
Elektronegativita
2,16 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,0924 eV
Atómový objem
9,4 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,38 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aplikácie
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
Izotopy
Stabilné izotopy
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
Nestabilné izotopy
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo