Technécium

43
Tc
Skupina
7
Perióda
5
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
43
43
55
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
43
Atómová hmotnosť
[98]
Hmotnostné číslo
98
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
From the Greek word technetos, artificial
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Element 43 was predicted on the basis of the periodic table, and was erroneously reported as having been discovered in 1925, at which time it was named masurium.

The element was actually discovered by Carlo Perrier and Emilio Segrè in 1937.

It was also found in a sample of molybdenum sent by Ernest Lawrence that was bombarded by deuterons in the Berkeley cyclotron.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 13, 2
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d5 5s2
Tc
Technetium was the first element to be produced artificially
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
11,5 g/cm3
Teplota topenia
2430,15 K | 2157 °C | 3914,6 °F
Teplota varu
4538,15 K | 4265 °C | 7709 °F
Skupenské teplo topenia
23 kJ/mol
Skupenské teplo varu
550 kJ/mol
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Emilio
Zdroje obrázkov: pauli.uni-muenster.de
Emilio Segrè, one of the discoverer of the element
Registračné číslo CAS
7440-26-8
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
136 pm
Kovalentný polomer
147 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,28 eV
Atómový objem
8,5 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,506 W/cm·K
Oxidačné stavy
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aplikácie
Technetium is used in nuclear medicine to carry out a number of medical tests, mainly relating to imaging and functional studies of internal bodily organs like bone scan.

It is also used industrially for equipment calibration following its approval as a standard beta emitter.

Mild carbon steels may be effectively protected by minute quantities of technetium, but this corrosion protection is limited to closed systems because of technetium's radioactivity.
Technetium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
85Tc, 86Tc, 87Tc, 88Tc, 89Tc, 90Tc, 91Tc, 92Tc, 93Tc, 94Tc, 95Tc, 96Tc, 97Tc, 98Tc, 99Tc, 100Tc, 101Tc, 102Tc, 103Tc, 104Tc, 105Tc, 106Tc, 107Tc, 108Tc, 109Tc, 110Tc, 111Tc, 112Tc, 113Tc, 114Tc, 115Tc, 116Tc, 117Tc, 118Tc