Ruténium

44
Ru
Skupina
8
Perióda
5
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
44
44
57
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
44
Atómová hmotnosť
101,07
Hmotnostné číslo
101
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word Ruthenia, Russia
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 15, 1
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
12,37 g/cm3
Teplota topenia
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Teplota varu
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
Skupenské teplo topenia
25,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
580 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,238 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
9,9×10-8%
Množstvo vo vesmíre
4×10-7%
Gas
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
Registračné číslo CAS
7440-18-8
PubChem CID Number
23950
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
134 pm
Kovalentný polomer
146 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,3605 eV
Atómový objem
8,3 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,17 W/cm·K
Oxidačné stavy
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aplikácie
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
Izotopy
Stabilné izotopy
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Nestabilné izotopy
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru