Ródium

45
Rh
Skupina
9
Perióda
5
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
45
45
58
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
45
Atómová hmotnosť
102,9055
Hmotnostné číslo
103
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Greek word rhodon, rose
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 16, 1
Elektrónová konfigurácia
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
12,41 g/cm3
Teplota topenia
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Teplota varu
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Skupenské teplo topenia
21,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
495 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,243 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
7×10-8%
Množstvo vo vesmíre
6×10-8%
Rhodium
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
Registračné číslo CAS
7440-16-6
PubChem CID Number
23948
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
134 pm
Kovalentný polomer
142 pm
Elektronegativita
2,28 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,4589 eV
Atómový objem
8,3 cm3/mol
Tepelná vodivosť
1,5 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Aplikácie
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
103Rh
Nestabilné izotopy
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh