Erbium

68
Er
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
68
68
99
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
68
Atómová hmotnosť
167,259
Hmotnostné číslo
167
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Erbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that contained the pink color was erbium.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 30, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f12 6s2
Er
The highest concentration of erbium in humans is in the bones
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
9,066 g/cm3
Teplota topenia
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Teplota varu
3141,15 K | 2868 °C | 5194,4 °F
Skupenské teplo topenia
19,9 kJ/mol
Skupenské teplo varu
285 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,168 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,0003%
Množstvo vo vesmíre
2×10-7%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure erbium with cut traces
Registračné číslo CAS
7440-52-0
PubChem CID Number
23980
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
176 pm
Kovalentný polomer
189 pm
Elektronegativita
1,24 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,1077 eV
Atómový objem
18,4 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,143 W/cm·K
Oxidačné stavy
3
Aplikácie
Erbium is used in photographic filters to absorb infrared light.

Erbium oxide gives a pink color and has been used as a colorant in glasses and porcelain enamel glazes.

It is also used in nuclear technology in neutron-absorbing control rods.

Erbium is used in alloys especially with vanadium to decrease the hardness of metals.
Erbium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er
Nestabilné izotopy
143Er, 144Er, 145Er, 146Er, 147Er, 148Er, 149Er, 150Er, 151Er, 152Er, 153Er, 154Er, 155Er, 156Er, 157Er, 158Er, 159Er, 160Er, 161Er, 163Er, 165Er, 169Er, 171Er, 172Er, 173Er, 174Er, 175Er, 176Er, 177Er