Yterbium

70
Yb
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
70
70
103
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
70
Atómová hmotnosť
173,054
Hmotnostné číslo
173
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
6,965 g/cm3
Teplota topenia
1097,15 K | 824 °C | 1515,2 °F
Teplota varu
1469,15 K | 1196 °C | 2184,8 °F
Skupenské teplo topenia
7,7 kJ/mol
Skupenské teplo varu
160 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,155 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00028%
Množstvo vo vesmíre
2×10-7%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
Registračné číslo CAS
7440-64-4
PubChem CID Number
23992
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
176 pm
Kovalentný polomer
187 pm
Elektronegativita
1,1 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,2542 eV
Atómový objem
24,79 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,349 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3
Aplikácie
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
Nestabilné izotopy
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb