Lutécium

71
Lu
Skupina
n/a
Perióda
6
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
71
71
104
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
71
Atómová hmotnosť
174,9668
Hmotnostné číslo
175
Kategória
Lantanoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
Lutetia is the ancient name for Paris
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
9,84 g/cm3
Teplota topenia
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Teplota varu
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
Skupenské teplo topenia
22 kJ/mol
Skupenské teplo varu
415 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,154 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,000056%
Množstvo vo vesmíre
1×10-8%
Ultrapure
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
Registračné číslo CAS
7439-94-3
PubChem CID Number
23929
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
174 pm
Kovalentný polomer
187 pm
Elektronegativita
1,27 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,4259 eV
Atómový objem
17,78 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,164 W/cm·K
Oxidačné stavy
3
Aplikácie
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
175Lu
Nestabilné izotopy
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu