Rénium

75
Re
Skupina
7
Perióda
6
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
75
75
111
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
75
Atómová hmotnosť
186,207
Hmotnostné číslo
186
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Sivá
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 13, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
21,02 g/cm3
Teplota topenia
3459,15 K | 3186 °C | 5766,8 °F
Teplota varu
5869,15 K | 5596 °C | 10104,8 °F
Skupenské teplo topenia
33 kJ/mol
Skupenské teplo varu
705 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,137 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
2,6×10-7%
Množstvo vo vesmíre
2×10-8%
A
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
Registračné číslo CAS
7440-15-5
PubChem CID Number
23947
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
137 pm
Kovalentný polomer
151 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
7,8335 eV
Atómový objem
8,85 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,479 W/cm·K
Oxidačné stavy
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aplikácie
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
Izotopy
Stabilné izotopy
185Re
Nestabilné izotopy
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re