Platina

78
Pt
Skupina
10
Perióda
6
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
78
78
117
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
78
Atómová hmotnosť
195,084
Hmotnostné číslo
195
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Sivá
Rádioaktívny
Nie
From the Spanish word platina, meaning silver
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Platinum was first used by pre-Columbian South American natives to produce artifacts.

Antonio de Ulloa published his findings about platinum in 1748, but Sir Charles Wood also investigated the metal in 1741.

First reference to it as a new metal was made by William Brownrigg in 1750.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 17, 1
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d9 6s1
Pt
Platinum exists in higher abundances on the Moon and in meteorites
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
21,45 g/cm3
Teplota topenia
2041,45 K | 1768,3 °C | 3214,94 °F
Teplota varu
4098,15 K | 3825 °C | 6917 °F
Skupenské teplo topenia
20 kJ/mol
Skupenské teplo varu
490 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,133 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
3,7×10-6%
Množstvo vo vesmíre
5×10-7%
A
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A native platinum nugget
Registračné číslo CAS
7440-06-4
PubChem CID Number
23939
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
139 pm
Kovalentný polomer
136 pm
Elektronegativita
2,28 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
8,9587 eV
Atómový objem
9,10 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,716 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 4, 5, 6
Aplikácie
The most common use of platinum is as a catalyst in chemical reactions.

Platinum is used in jewelry, decoration and dental work.

Platinum-cobalt, an alloy of roughly three parts platinum and one part cobalt, is used to make relatively strong permanent magnets.

Platinum-based anodes are used in ships, pipelines, and steel piers.
Platinum is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
192Pt, 194Pt, 195Pt, 196Pt, 198Pt
Nestabilné izotopy
166Pt, 167Pt, 168Pt, 169Pt, 170Pt, 171Pt, 172Pt, 173Pt, 174Pt, 175Pt, 176Pt, 177Pt, 178Pt, 179Pt, 180Pt, 181Pt, 182Pt, 183Pt, 184Pt, 185Pt, 186Pt, 187Pt, 188Pt, 189Pt, 190Pt, 191Pt, 193Pt, 197Pt, 199Pt, 200Pt, 201Pt, 202Pt