Zlato

79
Au
Skupina
11
Perióda
6
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
79
79
118
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
79
Atómová hmotnosť
196,966569
Hmotnostné číslo
197
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Zlatá
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word aurum meaning gold
Kryštálová sústava
Tvárovo-centrovaný kockový
História
Gold has been known since prehistoric times and was the first metal used by humans.

Gold artifacts dated to 5000 years ago have been found in Egyptian tombs.

Gold of 98% purity has been found in Nahal Qunah in the ancient kingdom of Israel, dating from about 6000 years ago.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 1
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Au
India is the world's largest single consumer of gold
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
19,282 g/cm3
Teplota topenia
1337,35 K | 1064,2 °C | 1947,56 °F
Teplota varu
3129,15 K | 2856 °C | 5172,8 °F
Skupenské teplo topenia
12,5 kJ/mol
Skupenské teplo varu
330 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,129 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
3,1×10-7%
Množstvo vo vesmíre
6×10-8%
Synthetic
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Synthetic made gold crystals by the chemical transport reaction in chlorine gas
Registračné číslo CAS
7440-57-5
PubChem CID Number
23985
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
144 pm
Kovalentný polomer
136 pm
Elektronegativita
2,54 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
9,2255 eV
Atómový objem
10,2 cm3/mol
Tepelná vodivosť
3,17 W/cm·K
Oxidačné stavy
-1, 1, 2, 3, 5
Aplikácie
Gold is used in coinage and is a standard for monetary systems in many countries.

It is also extensively used for jewelry, decoration, dental work, and for plating.

Gold is used widely in microelectronic circuits to ensure reliable, corrosion-resistant and static-free performance.

Gold leaf, flake or dust is used in some gourmet foods as decorative ingredient.
Gold is considered to be non-toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
197Au
Nestabilné izotopy
169Au, 170Au, 171Au, 172Au, 173Au, 174Au, 175Au, 176Au, 177Au, 178Au, 179Au, 180Au, 181Au, 182Au, 183Au, 184Au, 185Au, 186Au, 187Au, 188Au, 189Au, 190Au, 191Au, 192Au, 193Au, 194Au, 195Au, 196Au, 198Au, 199Au, 200Au, 201Au, 202Au, 203Au, 204Au, 205Au