Ortuť

80
Hg
Skupina
12
Perióda
6
Orbitál
d
Protóny
Elektróny
Neutróny
80
80
121
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
80
Atómová hmotnosť
200,59
Hmotnostné číslo
201
Kategória
Prechodné prvky
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Nie
From the Latin word hydrargyrum meaning liquid silver
Kryštálová sústava
Jednoduchý trigonálny
História
Mercury was known to the ancient Chinese and Indians and has been found in Egyptian tombs dating back to about 1500 BC.

Alchemists thought of mercury as the First Matter from which all metals were formed.

They believed that different metals could be produced by varying the quality and quantity of sulfur contained within the mercury.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 18, 2
Elektrónová konfigurácia
[Xe] 4f14 5d10 6s2
Hg
Mercury is the only metal that is liquid at room temperature
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Kvapaliny
Hustota
13,5336 g/cm3
Teplota topenia
234,32 K | -38,83 °C | -37,89 °F
Teplota varu
630,15 K | 357 °C | 674,6 °F
Skupenské teplo topenia
2,29 kJ/mol
Skupenské teplo varu
59,2 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,14 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
6,7×10-6%
Množstvo vo vesmíre
1×10-7%
Element
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Bionerd)
Element mercury in liquid form
Registračné číslo CAS
7439-97-6
PubChem CID Number
23931
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
151 pm
Kovalentný polomer
132 pm
Elektronegativita
2,00 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
10,4375 eV
Atómový objem
14,82 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,0834 W/cm·K
Oxidačné stavy
1, 2, 4
Aplikácie
Mercury is used in barometers and manometers because of its high density.

Gaseous mercury is used in mercury-vapor lamps and some 'neon sign' type advertising signs and fluorescent lamps.

Mercury is also found in liquid mirror telescopes.

Gaseous mercury is also found in some electron tubes, including ignitrons, thyratrons, and mercury arc rectifiers.
Mercury and most of its compounds are highly toxic
Izotopy
Stabilné izotopy
196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 201Hg, 202Hg, 204Hg
Nestabilné izotopy
171Hg, 172Hg, 173Hg, 174Hg, 175Hg, 176Hg, 177Hg, 178Hg, 179Hg, 180Hg, 181Hg, 182Hg, 183Hg, 184Hg, 185Hg, 186Hg, 187Hg, 188Hg, 189Hg, 190Hg, 191Hg, 192Hg, 193Hg, 194Hg, 195Hg, 197Hg, 203Hg, 205Hg, 206Hg, 207Hg, 208Hg, 209Hg, 210Hg