Protaktínium

91
Pa
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
91
91
140
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
91
Atómová hmotnosť
231,03588
Hmotnostné číslo
231
Kategória
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
From the Greek protos meaning first
Kryštálová sústava
Centrovaný tetragonálny
História
In 1900, William Crookes isolated protactinium as an intensely radioactive material from uranium

Protactinium was first identified in 1913 by Kasimir Fajans and Oswald Helmuth Göhring in Germany.

A more stable isotope of protactinium was discovered in 1917 by Otto Hahn and Lise Meitner at the Kaiser Wilhelm Institute in Berlin.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f2 6d1 7s2
Pa
Protactinium is one of the rarest and most expensive naturally occurring elements
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
15,37 g/cm3
Teplota topenia
1841,15 K | 1568 °C | 2854,4 °F
Teplota varu
4300,15 K | 4027 °C | 7280,6 °F
Skupenské teplo topenia
15 kJ/mol
Skupenské teplo varu
470 kJ/mol
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
9,9×10-13%
Množstvo vo vesmíre
n/a
Illustration
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Illustration of protactinium
Registračné číslo CAS
7440-13-3
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
163 pm
Kovalentný polomer
200 pm
Elektronegativita
1,5 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,89 eV
Atómový objem
15,0 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,47 W/cm·K
Oxidačné stavy
3, 4, 5
Aplikácie
Owing to its scarcity, high radioactivity and high toxicity, there are currently no uses for protactinium outside of scientific research.

With the advent of highly sensitive mass spectrometers, an application of 231Pa as a tracer in geology and paleoceanography has become possible.

Protactinium-231 combined with the thorium-230 can be used to date marine sediments.
Protactinium is toxic and highly radioactive
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
212Pa, 213Pa, 214Pa, 215Pa, 216Pa, 217Pa, 218Pa, 219Pa, 220Pa, 221Pa, 222Pa, 223Pa, 224Pa, 225Pa, 226Pa, 227Pa, 228Pa, 229Pa, 230Pa, 231Pa, 232Pa, 233Pa, 234Pa, 235Pa, 236Pa, 237Pa, 238Pa, 239Pa, 240Pa