Urán

92
U
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
92
92
146
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
92
Atómová hmotnosť
238,02891
Hmotnostné číslo
238
Kategória
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
Named after the planet Uranus
Kryštálová sústava
Dolno-centrovaný ortorhombický
História
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
18,95 g/cm3
Teplota topenia
1405,35 K | 1132,2 °C | 2069,96 °F
Teplota varu
4404,15 K | 4131 °C | 7467,8 °F
Skupenské teplo topenia
14 kJ/mol
Skupenské teplo varu
420 kJ/mol
Tepelná kapacita
0,116 J/g·K
Množstvo v zemskej kôre
0,00018%
Množstvo vo vesmíre
2×10-8%
A
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
Registračné číslo CAS
7440-61-1
PubChem CID Number
23989
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
156 pm
Kovalentný polomer
196 pm
Elektronegativita
1,38 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,1941 eV
Atómový objem
12,59 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,276 W/cm·K
Oxidačné stavy
3, 4, 5, 6
Aplikácie
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U