Neptúnium

93
Np
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
93
93
144
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
93
Atómová hmotnosť
[237]
Hmotnostné číslo
237
Kategória
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
Named after the planet Neptune
Kryštálová sústava
Jednoduchý ortorhombický
História
Neptunium was the first synthetic transuranium element of the actinide series to be discovered.

Neptunium was first produced by Edwin McMillan and Philip H. Abelson in 1940 at Berkeley Radiation Laboratory of the University of California.

The team produced the neptunium isotope 239Np by bombarding uranium with slow moving neutrons.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f4 6d1 7s2
Np
Neptunium is obtained as a by-product from nuclear reactors
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
20,45 g/cm3
Teplota topenia
910,15 K | 637 °C | 1178,6 °F
Teplota varu
4273,15 K | 4000 °C | 7232 °F
Skupenské teplo topenia
10 kJ/mol
Skupenské teplo varu
335 kJ/mol
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Edwin
Zdroje obrázkov: scienceworld.ro
Edwin McMillan, one of the discoverer of the element
Registračné číslo CAS
7439-99-8
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
155 pm
Kovalentný polomer
190 pm
Elektronegativita
1,36 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,2657 eV
Atómový objem
11,62 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,063 W/cm·K
Oxidačné stavy
3, 4, 5, 6, 7
Aplikácie
Neptunium is used mainly for research purposes.

When bombarded with neutrons 237Np is used to produce 238Pu which is used for spacecraft generators and terrestrial navigation beacons.

237Np is used in devices for detecting high-energy neutrons.
Neptunium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
225Np, 226Np, 227Np, 228Np, 229Np, 230Np, 231Np, 232Np, 233Np, 234Np, 235Np, 236Np, 237Np, 238Np, 239Np, 240Np, 241Np, 242Np, 243Np, 244Np