Amerícium

95
Am
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
95
95
148
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
95
Atómová hmotnosť
[243]
Hmotnostné číslo
243
Kategória
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
Named after America
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Americium-241 was first identified in 1944 by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan and Albert Ghiorso at the metallurgical laboratory at the University of Chicago.

It was produced by irradiating plutonium with neutrons during the Manhattan Project.

Americium was first isolated as a pure compound by Burris Cunningham in 1945, at the University of Chicago.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 25, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f7 7s2
Am
Americium often enters landfills from discarded smoke detectors
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
13,69 g/cm3
Teplota topenia
1449,15 K | 1176 °C | 2148,8 °F
Teplota varu
2880,15 K | 2607 °C | 4724,6 °F
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
A
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Bionerd)
A small disc of Am-241 under the microscope
Registračné číslo CAS
7440-35-9
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
173 pm
Kovalentný polomer
180 pm
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,9738 eV
Atómový objem
17,78 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
2, 3, 4, 5, 6
Aplikácie
Americium is used in commercial ionization chamber smoke detectors, as well as in neutron sources and industrial gauges.

Americium-241 has been used as a portable source of both gamma rays and alpha particles for a number of medical and industrial uses.

It is also used as a target material in nuclear research to make even heavier elements.
Americium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
229Am, 231Am, 232Am, 233Am, 234Am, 235Am, 236Am, 237Am, 238Am, 239Am, 240Am, 241Am, 242Am, 243Am, 244Am, 245Am, 246Am, 247Am, 248Am, 249Am