Curium

96
Cm
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
96
96
151
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
96
Atómová hmotnosť
[247]
Hmotnostné číslo
247
Kategória
Aktinoidy
Farba
Strieborná
Rádioaktívny
Áno
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Curium was discovered by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso in 1944 at the University of California, Berkeley.

It was produced by bombarding plutonium with alpha particles during the Manhattan Project.

Curium metal was produced only in 1951 by reduction of curium fluoride with barium.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f7 6d1 7s2
Cm
Curium accumulates in the bones, lungs and liver, where it promotes cancer
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
13,51 g/cm3
Teplota topenia
1613,15 K | 1340 °C | 2444 °F
Teplota varu
3383,15 K | 3110 °C | 5630 °F
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
Illustration
Zdroje obrázkov: Images-of-elements
Illustration of curium
Registračné číslo CAS
7440-51-9
PubChem CID Number
n/a
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
174 pm
Kovalentný polomer
169 pm
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
5,9915 eV
Atómový objem
18,28 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
3, 4
Aplikácie
Curium is mainly used for scientific research purposes.

Curium is a common starting material for the production of higher transuranic elements and transactinides.

The most practical application of 244Cm is as α-particle source in the alpha particle X-ray spectrometers (APXS).
Curium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
233Cm, 234Cm, 235Cm, 236Cm, 237Cm, 238Cm, 239Cm, 240Cm, 241Cm, 242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm, 248Cm, 249Cm, 250Cm, 251Cm, 252Cm