Berkélium

97
Bk
Skupina
n/a
Perióda
7
Orbitál
f
Protóny
Elektróny
Neutróny
97
97
150
Hlavné vlastnosti
Protónové číslo
97
Atómová hmotnosť
[247]
Hmotnostné číslo
247
Kategória
Aktinoidy
Farba
n/a
Rádioaktívny
Áno
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
Kryštálová sústava
Jednoduchý šesťuholníkový
História
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Elektróny v obale
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Elektrónová konfigurácia
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
Fyzikálne vlastnosti
Skupenstvo
Tuhé látky
Hustota
14,78 g/cm3
Teplota topenia
1259,15 K | 986 °C | 1806,8 °F
Teplota varu
3173,15 K | 2900 °C | 5252 °F
Skupenské teplo topenia
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Tepelná kapacita
-
Množstvo v zemskej kôre
n/a
Množstvo vo vesmíre
n/a
The
Zdroje obrázkov: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
Registračné číslo CAS
7440-40-6
PubChem CID Number
23971
Atómové vlastnosti
Atómový polomer
170 pm
Kovalentný polomer
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnica)
Ionizačný potenciál
6,1979 eV
Atómový objem
16,7 cm3/mol
Tepelná vodivosť
0,1 W/cm·K
Oxidačné stavy
3, 4
Aplikácie
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
Izotopy
Stabilné izotopy
-
Nestabilné izotopy
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk